Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Konferencje organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje

Przemoc wobec dzieci w Polsce to poważny problem społeczny. Przeciwdziałamy jej już od ponad 21 lat. Pragniemy, aby nasza oferta docierała do wszystkich potrzebujących. 

więcej

11. Ogólnopolska konferencja ,,Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw"

11. konferencja odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w dniach 20-21 października 2014r.

Wśród zaproszonych ekspertów zagranicznych znaleźli się: dr Rosaleen Mc Elvaney, psycholog, autorka licznych publikacji na temat ujawniania wykorzystywania seksualnego przez dzieci, oraz wykładowca na Uniwersytecie w Dublinie; prof. dr Francien Lamers - Winkelman z Uniwersytetu w Amsterdamie, prowadząca badania w obszarze wykorzystywania seksualnego dzieci oraz funkcjonowania dziecka w procedurach prawnych; a także prof. Klaus M. Beier, psychoterapeuta z Niemiec, prowadzący terapię dla sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci.

Zaplanowane sesje i warsztaty dotyczyły m.in.:

  • systemowych rozwiązań ochrony dzieci przed przemocą,
  • wykorzystywania seksualnego dzieci,
  • udziału dziecka w procedurach karnych i cywilnych,
  • standardów opinii sądowo-psychologicznej
  • konsekwencji krzywdzenia w dzieciństwie
  • przeciwdziałania turystyce seksualnej
  • przemocy rówieśniczej
  • dzieci ulicy
  • porwań rodzicielskich

 

Zobacz ramowy program konferecji (plik PDF)>>

Pobierz materiały konferencyjne>>

Pobierz prezentacje konferencyjne:

F.Lamers-Winkelman: Interviewing (alleged) sexually abused children: What all professionals must know

F.Lamers-Winkelman: Alleged sexually abused children: Victims and witnesses

 

Zobacz poprzednie konferencje >>

 

Honorowy patronat nad Konferencją:

 

patronaty

 

Organizatorzy:

 

organizatorzy

Wydarzenie współfinansują:

wspolfinansowanie