Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Konferencje organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje

Przemoc wobec dzieci w Polsce to poważny problem społeczny. Przeciwdziałamy jej już od ponad 21 lat. Pragniemy, aby nasza oferta docierała do wszystkich potrzebujących. 

więcej

11. Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw"

 

Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” adresowana  jest do profesjonalistów, którzy chronią dzieci przed krzywdzeniem. To jedno z największych w Polsce wydarzeń związanych z edukacją profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy wobec dzieci.

Konferencję organizuje Fundacja Dzieci Niczyje razem z Ministerstwem Sprawiedliwości i Miastem Stołecznym Warszawa – Biurem Pomocy i Projektów Społecznych. W tym roku konferencja odbędzie się już po raz 11.

Wykłady, debaty i warsztaty to okazja do poszerzenia kompetencji z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także jedyna w naszym kraju okazja do wspólnej, interdyscyplinarnej analizy istniejącego systemu oraz wypracowania rekomendacji zmian, które trzeba wprowadzić, aby dzieci mogły dorastać bez zagrożeń.

W konferencji każdego roku uczestniczy kilkuset profesjonalistów (z Polski i z zagranicy), pracujących z dziećmi i rodzinami, m.in. sędziów, prokuratorów, lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, pielęgniarek i położnych, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, przedstawicieli ministerstw oraz samorządów, jak również wykładowców akademickich i badaczy.

Zaplanowane sesje i warsztaty dotyczyć będą m.in.:

  • systemowych rozwiązań ochrony dzieci przed przemocą,
  • wykorzystywania seksualnego dzieci,
  • udziału dziecka w procedurach karnych i cywilnych,
  • standardów opinii sądowo-psychologicznej
  • konsekwencji krzywdzenia w dzieciństwie
  • przeciwdziałania turystyce seksualnej
  • przemocy rówieśniczej
  • dzieci ulicy
  • porwań rodzicielskich

 

Więcej >>