Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Konferencje organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje

Przemoc wobec dzieci w Polsce to poważny problem społeczny. Przeciwdziałamy jej już od ponad 21 lat. Pragniemy, aby nasza oferta docierała do wszystkich potrzebujących. 

więcej

21 czerwca odbyła się VI Konferencja ,,Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci"

Podczas konferencji, oprócz sesji prowadzonych przez profesjonalistów z Polski i z zagranicy, wszystkie warszawskie dzielnice złożyły pisemną deklarację włączenia się w działania w ramach Porozumienia na rzecz Ochrony Małych Dzieci przed Krzywdzeniem, zainicjowanego przez stołeczny ratusz, a koordynowanego przez Fundację Dzieci Niczyje. Dzięki temu przedsięwzięciu rodzice najmłodszych warszawiaków zostaną uwrażliwieni na problem krzywdzenia dzieci i będą mieli szansę na zwiększenie swoich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.

Pojawiające się coraz częściej doniesienia o krzywdzeniu dzieci w Polsce wymagają jeszcze intensywniejszych działań profilaktycznych na szczeblu lokalnym i to wyzwanie Warszawa podejmuje. Koordynatorem Porozumienia, na podstawie umowy dotacyjnej zawartej ze stołecznym ratuszem, jest Fundacja Dzieci Niczyje. Kwota dotacji w latach 2012-2015 wynosi ponad 500 tys. zł.

Realizacja Warszawskiego Porozumienia na rzecz Ochrony Małych Dzieci przed Krzywdzeniem zakłada ścisłą współpracę między władzami samorządowymi, przychodniami, szpitalami, ośrodkami pomocy społecznej, żłobkami, przedszkolami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które złożą akces współpracy. Jest odpowiedzią na konieczność wsparcia rodzin z małymi dziećmi. – Pojawienie się na świecie nowego członka rodziny to zawsze wydarzenie zmieniające dotychczasowe życie. Rodzice takich maluchów często mają trudności z odnalezieniem się w nowej roli. Taka sytuacja wywołuje napięcia, które – kiedy mama czy tata nie mają wsparcia – mogą przekształcić się w przemoc wobec dziecka. Dzięki Warszawskiemu Porozumieniu rodziny z małymi dziećmi będą miały lepszy dostęp do pomocy w trudnych sytuacjach – mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.
 - Podejmowanie działań na rzecz wsparcia rodzin z małym dzieckiem jest jednym z priorytetów polityki prorodzinnej m.st. Warszawy. Skuteczność tych działań wymaga zaangażowania i współpracy wielu służb. Zależy nam, aby przeciwdziałać krzywdzeniu dzieci i pomagać rodzinom, zwłaszcza tym, które mając trudności, same nie zgłoszą się po pomoc – podkreśla Włodzimierz Paszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

W ramach Warszawskiego Porozumienia funkcjonuje Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci, który reguluje praktyczne kwestie dotyczące takiej współpracy. Oprócz ułatwienia dostępu do oferty pomocy dla rodzin z małymi dziećmi, ułatwia on także identyfikację rodzin potrzebujących wsparcia. Takie rozpoznanie możliwe jest np. dzięki wypełnianiu ankiety „Rodzic i Dziecko” dla każdej rodziny, która jest pod opieką instytucji należącej do Systemu.