Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Konferencje organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje

Przemoc wobec dzieci w Polsce to poważny problem społeczny. Przeciwdziałamy jej już od ponad 21 lat. Pragniemy, aby nasza oferta docierała do wszystkich potrzebujących. 

więcej

Konferencja Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci

Od 2008 roku Fundacja Dzieci Niczyje organizuje coroczną konferencję Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci. Konferencja w całości poświęcona jest problemowi wsparcia rodzin z dziećmi do lat 6 i ochrony najmłodszych dzieci przed przemocą.

Wykłady i seminaria cieszą się wysokim zainteresowaniem (ponad 300 uczestników każdego roku) i zbierają bardzo pozytywne oceny od uczestników.

Jednodniowa konferencja skierowana jest do profesjonalistów mających w swojej pracy kontakt z małymi dziećmi i ich rodzicami (m.in. pielęgniarek, położnych, lekarzy, pracowników socjalnych, psychologów,

Prelegentami w czasie konferencji oraz tematycznych warsztatów równoległych.są uznani eksperci zarówno z Polski jak i zagranicy. Konferencja co roku składa się z sesji plenarnej pracowników żłobków i przedszkoli, przedstawicieli władz lokalnych).

Stałym partnerem konferencji jest Urząd m. st. Warszawy. W 2010 r. po raz pierwszy w organizację konferencji włączył się także Uniwersytet Medyczny w Warszawie, kształcący przyszłych specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego.