Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Konferencje organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje

Przemoc wobec dzieci w Polsce to poważny problem społeczny. Przeciwdziałamy jej już od ponad 21 lat. Pragniemy, aby nasza oferta docierała do wszystkich potrzebujących. 

więcej

Ogólnopolska konferencja ,,Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw"

Konferencję "Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw" Fundacja Dzieci Niczyje organizuje od 2004 roku we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem m.st. Warszawy.

Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" organizowana jest co roku, w październiku, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Tematem przewodnim jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są także projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom-ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki. Program konferencji przewiduje m.in. sesje plenarne, wykłady i warsztaty w mniejszych grupach.

Co roku w konferencji uczestniczy około 550 profesjonalistów z terenu całego kraju, stykających się w swojej pracy zawodowej z dziećmi – ofiarami przemocy.

 

 

Poprzednie konferencje >>