Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Konferencje organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje

Przemoc wobec dzieci w Polsce to poważny problem społeczny. Przeciwdziałamy jej już od ponad 21 lat. Pragniemy, aby nasza oferta docierała do wszystkich potrzebujących. 

więcej

Zagraniczni prelegenci 10. Ogólnopolskiej konferencji ,,Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw"

Podczas tegorocznej konferencji wystąpią między innymi następujący zagraniczni prelegenci:

Bengt Söderström - psycholog i trener sztokholmskiej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Redaktor i współautor podręcznika The Vasa Tool Box (Narzędzia i techniki terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie - tłum. Fundacja Dzieci Niczyje, 2010r.). W latach 1997–2010 pracował w BUP Grinden Clinic - sztokholmskiej klinice specjalizującej się ambulatoryjnym leczeniu dzieci-ofiar wykorzystywania seksualnego. Bengt Söderström w swojej działalności zawodowej skupia się głównie na pracy z dziećmi po traumie, młodzieżą i członkami ich rodzin, w w szczególności w formie terapii grupowej. Superwizuje i szkoli profesjonalistów ze Szwecji. Obszary, w których się specjalizuje to trauma dziecięca, wykorzystywanie seksualne dzieci, handel dziećmi i komercyjne wykorzystywanie dzieci. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów dotyczące diagnozy oraz angażuje się w liczne projekty i programy krajowe i międzynarodowe, związane z przeciwdziałaniem wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i młodzieży. 

Bengt Söderström był prelegentem podczas 7. Ogólnopolskiej konferencji ,,Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw. W tym roku Bengt Söderström wystąpieni dwukrotnie - podczas sesji plenarnej z wystąpieniem zatytułowanym Jak rozmawiać z dzieckiem o jego traumatycznych przeżyciach oraz podczas sesji równoległej, w czasie której wygłosi referat zatytułowany Jak obciąża nas praca z krzywdzonymi dziećmi i jak sobie z tym radzimy - strategie profesjonalistówOba wystąpienia będą mieć miejsce pierwszego dnia konferencji. 

 

Lucyna WrońskaPsycholog dyplomowany (Uniwersytet Warszawski - Studium i Asystentura naukowa na Wydziale Organizacji i Zarządzania), psychoterapeutka z państwową aprobacją, terapeutka dziecięca. Certyfikowana Terapeutka Terapii Rogersa  zorientowanej na kliencie, terapeuta par i zaburzeń seksualnych, terapeutka traumy oraz pedagog seksualny. Współpracownica Poradni Społeczno-Terapeutycznej dla dzieci molestowanych seksualnie i ich rodzin, członkini Instytutu do Spraw Pedagogiki Seksualnej w Dortmundzie. Długoletnia współpracowniczka Senatu Berlińskiego do Spraw Zdrowia i Spraw Socjalnych. W swoim dorobku ma liczne wykłady i  publikacje  m.in. w dziedzinie interkulturowej pedagogiki seksualnej, życia seksualnego i niepełnosprawności intelektualnej, pracy z ofiarą i sprawcą przemocy seksualnej, m.in. wydaną w 2013r. publikację Nadużycia seksualne - podręcznik dla superwizorów i  referentów. 

Podczas 10. Ogólnopolskiej konferencji ,,Pomoc dzieciom-ofiariom przestępstw" Lucyna Wrońska wystąpi również dwukrotnie - pierwszy raz podczas plenarnej sesji pierwszego dnia konferencji, z referatem Kiedy dzieci krzywdzą dzieci - przekraczanie granic seksualnych między dziećmiDrugie wystąpienie będzie miało miejsce drugiego dnia konferencji. Stanowić będzie rozszerzenie treści przedstawianych podczas pierwszego wykładu. 

 

Nicholas Crichton - sędzia rodzinny w londyńskim sądzie okręgowym. Jest jednym z twórców pierwszego w Wielkiej Brytanii sądu rodzinnego specjalizującego się w sprawach, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub narkotyków (ang. Family Drug and Alcohol Court).

Specyfika działania tego rodzaju sądów ze specjalnym naciskiem na współpracę interdyscyplinarną zostanie przez niego omówiona podczas konferencji. Sędzia Crichton wygłosi również wykład poświęcony podmiotowości dzieci uczestniczących w sprawach rodzinnych.

 

 

 

Agata Freedle - absolwentka psychologii na Uniwersytecie w Striling w Szkocji. Obecnie studiuje na kierunku psychoterapia rodzinna i indywidualna na Uniwersytecie w Valparaiso w Stanach Zjednoczonych. Uzyskała certyfikat w Neurosequential Model of Therapeutics - opartej na dowodach metodzie diagnozy oraz leczenia traumy u dzieci. Ponadto pracuje jako koordynator laboratorium na uniwersytecie w Valparaiso zajmując się badaniami z zakresu psychologii, prawa oraz traumy. Jej prace zostały wyróżnione przez m.in. Amerykańskie Towarzystwo Psychologii i Prawa.

Na tegorocznej konferencji wystąpi z referatem, w którym przedstawi wyniki swoich badań porównawczych dotyczących opinii wydawanych przez psychologów w sprawach rodzinno-opiekuńczych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.