Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Konferencje organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje

Przemoc wobec dzieci w Polsce to poważny problem społeczny. Przeciwdziałamy jej już od ponad 21 lat. Pragniemy, aby nasza oferta docierała do wszystkich potrzebujących. 

więcej

Zapraszamy do rejestracji na konferencję

Konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Miasto Stołeczne Warszawa  odbędzie się już po raz 11.

Wśród zaproszonych ekspertów zagranicznych w tym roku znaleźli się: dr Rosaleen Mc Elvaney, psycholog, autorka licznych publikacji na temat ujawniania wykorzystywania seksualnego przez dzieci, oraz wykładowca na Uniwersytecie w Dublinie; prof. dr Francien Lamers-Winkelman z Uniwersytetu w Amsterdamie, prowadząca badania w obszarze wykorzystywania seksualnego dzieci oraz funkcjonowania dziecka w procedurach prawnych; a także prof. Klaus M. Beier, psychoterapeuta z Niemiec, prowadzący terapię dla sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci.

Zaplanowane sesje i warsztaty będą dotyczyły m.in.:

  • systemowych rozwiązań ochrony dzieci przed przemocą,
  • wykorzystywania seksualnego dzieci,
  • udziału dziecka w procedurach karnych i cywilnych,
  • standardów opinii sądowo-psychologicznej,
  • konsekwencji krzywdzenia w dzieciństwie,
  • przeciwdziałania turystyce seksualnej,
  • przemocy rówieśniczej,
  • dzieci ulicy,
  • porwań rodzicielskich.

 

Zapraszamy do rejestracji i udziału!

 

Więcej o konferencji >>

Przejdź do rejestracji >>